Fragmenti ljubavnog diskursa

i.
Fragmenti ljubavnog diskursa Rolanda Barthesa prvotno su objavljeni 1977. godine pod nazivom Fragments d’un discours amoreux.
Barthes Čitatelju razotkriva strukturu u pozadini diskursa ljubavnika, mit na djelu, prokazujući ideju Ljubavi i njeno prevođenje u svakodnevni život kao nužno represivne sistemske blokove (kao što je represivan i sam jezik). Ovaj tekst stoga je i revolucionaran, ili barem ima potencijal tako djelovati. Continue reading

Bakhe i Bakanalije

i.
Bromios (Neobuzdani, Silni, Bučni) je i Agrios (Divlji) i Mainomenos (Mahnit, Lud, Bijesan) odakle se izvodi i pojam korišten za označavanje žena koje su težile komunikaciji s Bakhom: meneade. Termin bakkhoi koristio se za sljedbenike općenito, neovisno o spolu/ rodu. Continue reading