Konstrukcija identiteta, teme i anateme

i.
Identitet pojedinca pripovjedna je struktura stvarana na binarnoj opreci Ja : Oni/Drugi, a očituje se u relativno originalnom skupu obrazaca mišljenja, osjećanja i djelovanja (tijela). Slijedom toga da smo kao ljudska bića odmah po rođenju učinjeni dijelom većih društvenih cjelina, naši osobni identiteti nužno nastaju kao dio šire narativne strukture koju nazivamo kolektivni identitet. Continue reading

Mehanizam zadušne žrtve, uspostavljanje obreda i tragedije

i.
Obred je, po Girardu, grubo rečeno, ponavljanje prvobitne žrtve. Prvobitna žrtva je prinesena kao zadušna žrtva u trenutku kada je zajednici već prijetilo uništenje jer je bila zaražena nasiljem svih protiv sviju. Nasilje ima snažan mimetički karakter te ga je stoga gotovo nemoguće zaustaviti kada se jednom pojavi. Da bi se ubuduće spriječilo nasilje svih protiv sviju, ili esencijalno nasilje koje može uništiti zajednicu, ustanovljen je mehanizam zadušne žrtve. Continue reading